top of page

Derbyniadau

Medi 2022 Derbyniadau

Darllenwch y Cyngor Dinas Casnewydd Polisi Derbyn i Ysgolion 2022/23 i ddeall:

  1. Pryd fydd eich plentyn yn gymwys i gael lle

  2. Eich cyfrifoldebau wrth wneud cais am eich plentyn

  3. Sut y bydd eich cais yn cael ei brosesu

  4. Pa gamau y bydd angen i chi eu cymryd pan fyddwch chi'n derbyn eich penderfyniad

I weld dalgylchoedd cliciwch yma.

Rhaid gwneud pob derbyniad trwy Gyngor Dinas Casnewydd.  Am fwy o wybodaeth cliciwch yma i ymweld â'u gwefan.

bottom of page