top of page

Derbyn

Gweithgareddau Dysgu o Adref

Llyfr Gwaith 1 Dosbarth Derbyn

Llyfr Gwaith 2 Dosbarth Derbyn

Llyfr Gwaith 3 Dosbarth Derbyn

Pecyn Hwyl i'r Teulu

Ffoneg - Tric a Chlic

Yr wyddor Tric a Chlic

Rhestr o eiriau allweddol

Chwilio Geiriau Melyn

Chwilio Geiriau Gwyrdd

Chwilio Geiriau Glas

Chwilio Geiriau Pinc

Chwilio Geiriau Llwyd

Mathemateg

Sut mae strategaethau mathemateg yn cael eu dysgu

Hwyl gyda rhifau

Taflenni gwaith amser a rhif ychwanegol

Gwybodaeth Gyffredinol

Rhestr o apiau

Pecyn Noson Rhieni

Llawysgrifen

Ffrâm Ysgrifennu Gwag

Dysgu ysgrifennu'r wyddor

Ffurfio llythyrau anifeiliaid

Ffurfio llythyrau lliwiau

bottom of page