top of page

Gair gan ein Pennaeth

maxresdefault (1).jpg

Yn Ysgol Gymraeg Casnewydd ein nod yw meithrin disgyblion a fydd yn ddinasyddion gofalgar, meddylgar sydd yn anelu at fod y gorau y gallant fod ym mha faes bynnag a ddewisant yn y dyfodol.  

 

Ein nod yw meithrin disgyblion sydd yn rhan annatod o’r Gymru fodern. Byddant yn teimlo’n gryf am eu hiaith, eu gwlad a’u hetifeddiaeth.

 

Ein nod yw meithrin disgyblion sydd yn ymwybodol o’u rhan o fewn cymdeithas, sydd yn cofleidio amrywiaeth ac yn oddefgar at bawb beth bynnag fo’u rhywioldeb, hil neu grefydd.

Ein nod yw meithrin disgyblion sydd yn hyderus ynddynt eu hunain a byddwn fel staff yn cydweithio yn effeithiol â rhanddeiliaid yr ysgol er mwyn sicrhau lles gorau

posibl pob plentyn.

Mrs Parry

Dyma beth mae ein plant yn ei ddweud

"Mae ein hysgol ni yn bwysig i mi oherwydd fy mod yn cael y cyfle i ddysgu a byw drwy siarad iaith arbennig a phrin." - James

Bywyd yn Ysgol Gymraeg Casnewydd

Cysylltwch
â ni

01633 290270

ysgol.gymraegcasnewydd@newportschools.wales

Heol Fferm Hartridge, Casnewydd,

NP18 2LN

Ymwelwch
â ni

Hartridge Farm Road,

Newport,

NP18 2LN

bottom of page