top of page

Blwyddyn 5

Gweithgareddau Dysgu o Adref

Llyfr Gwaith 1 Dosbarth Blwyddyn 5

Llyfr Gwaith 2 Dosbarth Blwyddyn 5

Llyfr Gwaith 3 Dosbarth Blwyddyn 5

Pecyn Hwyl i'r Teulu

Cefnogi Darllen

Ffoneg - Tric a Chlic

Yr wyddor Tric a Chlic

Rhestr o eiriau allweddol

Mathemateg

Sut mae strategaethau mathemateg yn cael eu dysgu

Taflenni gwaith amser a rhif ychwanegol

Niferoedd a chyfrif blynyddoedd 5 a 6

Sut i ddysgu tablau

Gwybodaeth Gyffredinol

Rhestr o apiau

bottom of page