top of page

Bywyd Ysgol

Clybiau Ysgol

Mae’r ysgol yn cynnig amrywiaeth eang o weithgareddau allgyrsiol drwy gydol y flwyddyn. Ystyrir y gweithgareddau ychwanegol hyn yn hanfodol i ddatblygiad y plentyn cyfan. Mae’n bosibl y bydd yr hyn sy’n cael ei gynnig yn newid yn ôl adeg y flwyddyn ac fe’u cynhelir yn ystod amser cinio neu ar ôl ysgol.

VFSM3033

VFSM3033

SKXX2175

SKXX2175

OZIA8546

OZIA8546

KNOA2648

KNOA2648

MTSM4259

MTSM4259

FYYT9932

FYYT9932

CIEN7452

CIEN7452

bl2 landybird

bl2 landybird

bl 4 field throwing

bl 4 field throwing

assault course

assault course

Lles Dydd Llun a Dydd Gwener

Credwn fod pum cam y gallwn eu cymryd i wella ein lles. Rydym yn cyfeirio at bob cam fel ffynnon, mae pob un yn llawn syniadau a rhyfeddod sy'n ein helpu i deimlo'n hapus, yn iach ac yn fodlon. Bob bore Llun a phrynhawn Gwener, mae pob ystafell ddosbarth yn treulio amser yn gwneud gweithgareddau sy'n meithrin y ffynhonnau hyn. Am fwy o wybodaeth ewch i'n tudalen Lles.

Derbyn peintio

Derbyn peintio

YEND9564

YEND9564

IMG_0981

IMG_0981

IMG_0948

IMG_0948

NFUZ0654

NFUZ0654

FB_ngwSXsAselk3

FB_ngwSXsAselk3

FB_ngzOX0AQemtP

FB_ngzOX0AQemtP

FB_ngtzWEAg2kPs

FB_ngtzWEAg2kPs

FB_ngt3XsAc1kPQ

FB_ngt3XsAc1kPQ

FCOrmJKUcAostgg

FCOrmJKUcAostgg

FCOrmJHVkAkUFKg

FCOrmJHVkAkUFKg

FCOrmJ3VQAcvHvf

FCOrmJ3VQAcvHvf

ysgol banner.png
bottom of page